Relationen – lärarens viktigaste investering

En vanlig föreställning är att skolans problem grundar sig i en brist på ordning och reda. Däremot pratas  det sällan om konstruktiva sätt att komma till sans med problemet. Och då menar jag just konstruktiva sätt – för det är ingen brist på förslag från en mängd olika håll. 

Både i  skolan och i samhället tenderar man att kräva ett återtåg till det gamla. Förslagen på lösningar grundar sig nästan alltid i mer lärarledd undervisning dvs katederundervisning och färre distraktionsmoment för i eleven, oftast i form av förbud av mobiltelefoner i klassrummet. Förslag som bygger på historia, alltså som vi alltid har gjort, och inte på vad som nödvändigtvis fungerar eller heller speglar det samhälle vi lever i idag med digitalisering och fokus på självledarskap.

Däremot tycker jag att man på en samhällelig nivå glömmer att diskutera att inga av dessa åtgärder får särskilt mycket effekt om läraren som leder eleverna inte skapar relationer med dem. Där borde fokuset i debatten ligga istället. Lärarens möjlighet och förmåga att skapa undervisningsrelationerför det är nyckeln till att skapa ett lugn.

Skolan är, ju som bekant, en obligatorisk institution som primärt inte bygger på valfrihet för individen utan på skolplikt. För att skapa motivation och meningsfullhet, för var och en i ett sådant system, så måste undervisningen byggas på förtroenden. Dessa bör grunda sig på ett, av läraren, initierat intresse för varje elev.

Som pedagog ska en ha klart för sig att bra undervisningsrelationer till eleverna är en nödvändighet. Om eleverna inte känner att lärarna bryr sig så skapas inte en meningsfull klassrumssituation. Det är även viktigt att förstå, som pedagog, att relationen mellan lärare och elever alltid ligger på den vuxnes ansvar. Läraren får aldrig bli för stolt för att ge sig i en konflikt eller bli trött på en elev. Hen måste alltid börja om. Tömma bägaren. Varje dag. Se eleverna och leta efter en väg in. En dag kanske det går – eller inte. Vissa barn är svårare än andra att komma in på livet och vissa kommer en kanske aldrig att nå. Läraren får dock aldrig ge upp för det känner  garanterat eleven och då finns det risk för att eleven också ger upp.

För att en elev ska vilja komma till skolan även imorgon och dagen efter det måste det byggas ett relationellt kapital mellan läraren och eleven. Detta blir sedan till ett ömsesidigt kontrakt av tillit som främjar undervisning och lärande.

Uppdraget är att varje elev ska utvecklas så mycket som möjligt och det sker inte genom att alla stöps i samma form. Relationerna mellan lärare och elever är grundläggande för att skapa förståelse för varje individ och skapa förutsättningar för optimalt lärande.

/Jannike

 

 

 

3 kommentarer

Kommentarrubrik

Semira Vikström

Semira Vikström

Jättebra inlägg! 🙌🏼 /Semira

Svara

Kommentarrubrik

Anna

Anna

Hej. Helt rätt! Har du exempel på forskning som ligger bakom det du skriver? Vänligen Anna

Svara

Kommentarrubrik

Jannike Kohinoor

Jannike Kohinoor

Sök på relationer pedagogik så hittar du en del.

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*